3 tips til at skabe en succesfuld virksomhed

Mange elementer er afgørende, når du skal skabe succes for din virksomhed. Lige meget hvor forberedt du tror du er, vil der altid være noget, som du ikke havde forudset ville forekomme. Med fokus på vækst kan mange af de mindre iøjnefaldende aspekter blive forglemt. Dette kan have katastrofale følger for virksomhedens eksistens og bør derfor håndteres med forsigtighed. I følgende tekst giver vi 3 tips til hvilke elementer, som du bør være særdeles opmærksomhed på, når du driver din virksomhed. Med forbehold for at mange andre elementer ligeledes er meget vigtige, har vi udvalgt 3, som vi vil uddybe for dig.

1) Overblik

Vigtigst af alt for virksomhedsdriften er, at du som iværksætter eller daglig leder har det fulde overblik. Uden dette vil det ikke være muligt at udnytte virksomhedens potentiale, og beslutninger kan meget vel blive taget på et forkert grundlag. For at forebygge dette og skabe overblik bør du i virksomhedens drift skabe gennemsigtighed samt sætte arbejdsgangen efter planlægning og målsætning.

Gennemsigtighed skabes ved at virksomhedens egentlige drift og formål gøres klart for alle virksomhedens afdelinger. Dog med forbehold for aktualitet. Fx er det fordelagtigt at introducere virksomhedens målsætning for virksomhedens ansatte. På denne måde er de ansatte bekendte med ledelsens forventninger og kan ud fra disse basere deres arrangement.

Planlægningen eller strategien kan fastsættes på både længere og kortere sigt. Denne nedsætter generelle retningslinjer for virksomhedens udvikling og forsimpler den daglige ledelse. På denne måde er du altid bekendt med virksomhedens målsætning og skal ikke tage højde for fremtidige ønsker i hver beslutningsproces.

Som hjælpemiddel og et centralt værktøj til at gøre din virksomhed mere overskuelig, tjek bizbrains.dk.

2) Økonomisk kontrol

En veldreven virksomhed kræver konstant økonomisk kontrol. Uden denne er det umuligt at vide hvorvidt virksomheden kører godt, eller om du er i vanskeligheder. Den økonomiske kontrol understøtter også muligheden for at konstruere den bedst mulige planlægning. Alle beslutninger kræver økonomisk støtte, og denne kan derfor ses som en forudsætning for den bedst mulige ledelse.

Økonomisk kontrol fås ved, at virksomheden har en solid bogføring. Herved er alle virksomhedens økonomiske forhold bekendte, og de enkelte elementer kan hurtigt findes i en arkiveret journal. Med en fyldestgørende bogføring er det også muligt at planlægge virksomhedens fremtidige formåen ud fra tidligere forhold. Man er bekendt med relevante omkostninger, og man kan, ud fra beregning af virksomheden nøgletal, tage højde for virksomhedens egentlige potentiale. Ligeledes kan urentable forhold, som ikke synes videre gennemskuelige, hurtigt modarbejdes.

3) Social bevidsthed

For enhver iværksætter og daglig leder er det utilgiveligt, hvis man ikke er bekendt med de forhold, der bekymre eller irritere de ansatte i virksomheden. Gennem et gensidigt og velstruktureret samarbejde udledes det bedste resultat, så foruden glade medarbejdere er hensynstagen til de ansatte en forudsætning for en velfungerende virksomhed.

Den interne sociale bevidsthed fås ved, at virksomhedslederen jævnligt tager sig tid til at høre og bearbejde de ansattes forslag og klager. Dette kan struktureres igennem et ugentligt eller månedligt møde, hvorved ledelsen mødes med de ansatte, så virksomheden organiseres gennem et hierarkisk system, hvor personalet mødes med deres individuelle overordnede.

Få mere inspiration til hvordan du kan forbedre bl.a. ekstern salg her.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Redaktionen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *